Bezwykopowa metoda reliningu
Omega-liner dla regeneracji uszkodzonych kanałów ściekowych i rurociągów ciśnieniowych

W procesie Omega-liner wstępnie fabrycznie uformowany i nawinięty na bęben odcinek rury jest transportowany na miejsce budowy. Obecnie dostarczane mogą być odcinki rur o długości do 1400 m.
Poprzez wstępne uformowanie przekrój Omega-linera zostaje o ok. 30-40% zredukowany. Dlatego też możliwe jest przeprowadzenie reliningu bez użycia dużych sił pociągowych i bez uszkodzeń starej rury.

Podgrzany odcinek linera może być bezpośrednio z bębna wciągany poprzez krążek zwrotny do regenerowanego rurociągu. Pod wpływem pary i lekkiego ciśnienia inliner formowany jest z powrotem do swojej okrągłej formy pierwotnej. Przylega on całkowicie do powierzchni wewnętrznej starej rury (Close-Fit-Relining).
Dobrze rozpoznawalne przykanaliki mogą być wyfrezowane za pomocą robota z uwagi na tworzenie się wybrzuszeń inlinera na dopływach po ponownym formowaniu i przyłączone bez konieczności wykonywania odkrywki (profil kapeluszowy). To tworzenie się wybrzuszeń ma miejsce także przy studzienkach początkowych i końcowych, co ma jednakże również pozytywne znaczenie dla stabilizacji inlinera w użytkowaniu. Omega-liner składa się ze specjalnie w celu zastosowania go w rurociągu niezmiękczonego zmodyfikowanego polichlorku winylu (PCV-Alloy) - materiału, który jest przetwarzany fabrycznie zgodnie z surowymi normami jakościowymi według DIN EN ISO 9001.
W Europie stosuje się rury PCV do transportu ścieków ze względu na ich dobre właściwości od ponad 60 lat.

W efekcie końcowym regeneracji Omega powstają rurociągi, wykazujące dużą wytrzymałość przy minimalnej redukcji przekroju i mające długi okres użytkowania.
Metoda ta jest przyjazna środowisku ze względu na całkowicie bezwykopową technikę bez jakichkolwiek wykopów i zakłóceń ruchu drogowego. Posiada ona również zalety pod względem ekonomicznym ze względu na krótki czas budowy (przy dobrym przygotowaniu pracy dwa odcinki na dzień).

Znacznie zredukowany czas budowy i ekonomiczna technologia, jak również dobre właściwości materiałowe sprawiają, iż relining za pomocą Omega-linera staje się interesującą alternatywą regeneracji dla średnic znamionowych od DN150 do DN 450 mm.
^