Wysokie oczekiwania
Process Phoenix Double Jacket-BlueLine

Process Phoenix Double Jacket-BlueLine jest metodą wykładania od środka rękawem elastycznym typu PPR BlueLine dla wszystkich mediów. Rękaw ten składa się z dwóch warstw: z włókien szklanych oraz filcu. Rękaw po zaimpregnowaniu dwoma komponentami żywicy epoksydowej zostaje zainstalowany do awaryjnego (zniszczonego) rurociągu, w którym po utwardzeniu staję się odpowiednikiem nowej rury.
Zakres średnic DN 100 – DN 1000 o grubości 3mm – 15mm. Rękaw bezproblemowo pokonuje łuki, wypełnia wżery korozyjne, pokonuje przesunięcia osiowe do 10% oraz zmiany średnic do 5%. Rękaw jest pokryty powłoką PE oraz posiada dopuszczenia do kontaktu z wodą do picia.

Rękaw PPR BlueLine przejmuje wszystkie funkcje modernizowanej rury:
  • Szczelność
  • Nośność
  • Właściwości wytrzymałościowe
Nowo powstała rura wytrzymuje siły rozrywające porównywalne z oryginalną nową rurą. Zdolność przepływu hydraulicznego nie zostanie zakłócona a jeżeli tak to tylko w niewielkim stopniu. Bardzo gładka powierzchnia wewnętrzna wręcz przyczynia się do polepszenia prędkości przepływu.

Metoda ta jest zaaprobowana do użycia w rurociągach wody pitnej (DVGW karta W 270), dopuszczenie KTW – zgodnie z wytycznymi w sprawie oceny higienicznej powłok przeznaczonych do kontaktu z wodą do picia

Klasyfikacje zgodne z AWWA M28
  • Interaktywne: Przenoszenie wewnętrznych naprężeń (ciśnienia) na istniejący rurociąg
  • Niezależne : Rękaw samodzielnie przenosi wszystkie zewnętrzne i wewnętrzne obciążenia
  • Atest PZH

Długotrwałe korzyści

Bezwykopowa modernizacja sieci metodą Process Phoenix Double Jacket oszczędza koszty oraz przynosi wymierne korzyści w porównaniu jakościowym z tradycyjną budową wykopową.

Okres trwania budowy
Szybka realizacja budowy bez długotrwałych wykopów.
krótsze okresy budowy przekładają się pozytywnie na koszty
Emisja CO 2
Poprzez metodę bezwykopową zminimalizowana jest emisja szkodliwych gazów cieplarnianych.
krótsze okresy budowy przekładają się pozytywnie na koszty
Hałas
Zmniejszenie ekspozycji na hałas poprzez metodę bezwykopową.
krótsze okresy budowy przekładają się pozytywnie na koszty
Pyły
Zminimalizowanie emisji pyłu poprzez metodę bezwykopową. Wysokie obciążenie hałasem stanowi coraz to większe ryzyko zagrażające zdrowiu. Pyły są czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i środowiska krótsze okresy budowy przekładają się pozytywnie na koszty
^