Profil firmy

Przez dziesiątki lat powstawały gęste sieci wodne, kanalizacyjne i gazowe, spełniające prawie wszystkie wymagania przemysłu i innych użytkowników. Jednak z powodu ich ograniczonej żywotności łatwo przewidzieć, że renowacja będzie wciąż zyskiwać na znaczeniu. W Europie już około 20% sieci ma ponad 60 lat.
Można przyjąć, że w Polsce ten odsetek jest znacznie wyższy. Dbałość o stan istniejących sieci jest dla ich użytkowników konieczna ze względu na np. straty przesyłanej wody pitnej lub ze względów ekologicznych (kontaminacja gleby przez eksfiltrację). W wielu krajach europejskich zostały wprowadzone zaostrzone przepisy, które nakładają na użytkowników obowiązek troski o nienaganny stan sieci. Postęp technologiczny umożliwił dynamiczny rozwój bezwykopowych technologii renowacji.

Zobacz informacje

Metody grupy Preuss

Działalność grupy Preuss na całym świecie wymaga, stosownie do stawianych technicznych wymogów, optymalizacji wykorzystywanych przez nią metod. Zebrane w ten sposób doświadczenia służą dobru klientów na całym świecie.

Obecny profil usług PPR przedstawia się następująco:

  • kataster sieci rurociągowych,
  • opracowanie koncepcji regeneracji oraz budżetu,
  • inspekcja i czyszczenie sieci rurociągów,
  • regeneracja przewodów ciśnieniowych i wolnospławnych dla wszystkich średnic i stopni ciśnień,
  • szkolenie inżynierów zakładów wodociągów i kanalizacji,
  • finansowanie projektów modernizacyjnych.

PPR Polska sp. z o.o.

W wielu miastach Polski firma wykonała różnymi technologiami renowację ponad 49 tysięcy metrów przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych. Do stosowanych przez firmę PPR Polska spółka z o.o. metod renowacyjnych należą między innymi : Process Phoenix ™, Process Phoenix Double Jacket-BlueLine, U-Liner™, Omega-Liner™, Rib-Loc™, cementyzacja, relinig.

Process Phoenix™ to najlepsza ze wszystkich metod regeneracyjnych, zwana inaczej rękawem, służy do rekonstrukcji rurociągów wody pitnej oraz kanalizacji. W technologii tej włóknina powleczona klejem przylega szczelnie do wewnętrznej ścianki regenerowanego rurociągu. Do utwardzenia tzn. przyklejenia rękawa do starego rurociągu wykorzystuje się parę wodną. Ważnym atutem tej technologii jest uniwersalność i minimalna redukcja wewnętrznej ścianki regenerowanego rurociągu (grubość rękawa z klejem ≈ 3mm) jak również możliwość pokonywania łuków nawet do 90°.

^