U-liner®

Metoda U-liner® jest ekonomicznym i czasooszczędnym systemem regeneracji rurociągów, sprawdzona od wielu lat w praktyce. U-Liner® zbudowany jest z wysokowytrzymałego polietylenu (wymagania jakościowe normy DIN 19 537 przy przewodach kanalizacyjnych i DIN 8074/8075) i wytwarzany w dużych długościach.
Zasosowanie tej metody następuje wg DVGW G 477 oraz GW 320/II dla rurociągów ciśnieniowych. Rura PE-HD zostaje termicznie uformowana w kształt litery U z mocno zredukowanym przekrojem poprzecznym, co pozwala na nawinięcie jej na bęben i w tej formie transport na miejsce budowy.

Aby wprowadzić odcinek roboczy przy pomocy wciągarki linowej wymagane są minimalne prace ziemne. Wprzypadku kanalizacji prace ziemne są niepotrzebne, ponieważ można wykorzystać istniejące studzienki rewizyjne. Najdłuższy odcinek U-Linera, jakim można regenerować rurociąg to 600 m przy DN 100 i 100 m przy DN 400. Poprzez ogrzanie parą wodną rura U-Liner zostaje odkształcona powrotnie do profilu kołowego (tzw. efekt pamięci), dzięki czemu przylgnie ona bardzo ciasno do wewnętrznej ściany starej rury (close-fit). Na koniec istniejące przyłącza zostają otwarte od wewnątrz za pomocą zdalnie sterowanego robota (w zakresie kanalizacji). Dla rurociągów ciśnieniowych zgodnie z regułami DVGW przyłącza i rozgałęzienia zostają połączone od zewnątrz.
Metodę tę można stosować przy
  • rurociągach grawitacyjnych,
  • gazociągach (maks. ciśnienie robocze 4 bar),
  • wodociągach (maks. ciśnienie robocze 10 bar).

^