FAQ

Kiedy możliwe jest stosowanie metody Process Phoenix Double Jacket?

Metodę Process Phoenix Double Jacket można zawsze stosować jako alternatywę w ramach tradycyjnego budownictwa lądowego. Jest to odpowiednia metoda, kiedy nie ma możliwości zabudowy otwarej, na przykład pod liniami kolejowymi, drogami, centrami miasta oraz rzekami.

Jak duży jest wykop budowlany w przypadku metody Process Phoenix Double Jacket?

W metodzie Process Phoenix Double Jacket potrzeba dwóch otworów montażowych (początek,koniec). Wielkość wykopu budowlanego zależy od wymiaru rury i miejsca potrzebnego na ponowne podłączenie rękawa w ramach dostępnej sieci. Standardowo odpowiada to wymiarom ok. 2,0 x 2,0 m.

W jaki sposób podłącza się rękaw do istniejącej sieci rur?

Po instalacji można podłączyć rękaw do istniejącej sieci rurowej przy użyciu zwykłych połączeń wielozakresowych, jak nową rurę.

Czy rękaw można zastosować w przypadku podłączeń do budynków?

Montaż przyłączy budynków do rękawa może następować poprzez zastosowanie obejm ogólnodostępnych na rynku. W pierwszej kolejności wykonuje się nawiert w rurze poprzez macierzysty materiał rękaw. Następnie montuje się wcześniej wspomniane obejmy.

Czy zwężenie rury, które powstaje w wyniku montażu rękawa, zmniejsza wydajność przepływu?

Zwężenie rury praktycznie nie powoduje zmiany wydajności przepływu. Właściwości hydrauliczne bezmufowego rękawa są określane przez powłokę wewnętrzną i są równowartościowe z właściwościami rury PE.
^